Haber

SES: Hemşireler Haftalarını Kutlamıyor!

Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (SES), 12 Mayıs Hemşireler Günü’nde illerde basın açıklamaları yaptı. 12 Mayıs Hemşireler Günü, SES Şube ve Temsilcilikleri tarafından birçok ilde iş yeri ve şube binalarında gerçekleştirilen etkinlik ve hareketlerle kutlandı. Adıyaman ve Hatay’daki depremde hayatını kaybeden sağlık çalışanları anılırken, yapılan açıklamalarda “Açlık sınırında yaşamayı kabul etmiyoruz, kamu çalışanları için acil ek zam istiyoruz” talebi gündeme geldi. illerde yapılmıştır.

SES’in ‘Hemşireler Günü’ açıklamasında, “sağlıkta dönüşüm” programlarının tüm dünyada IMF, DB, DTÖ örgütü gibi kurumların bir planı olarak sağlık alanındaki neoliberal politikaların bir yansıması olarak değerlendirildiği ve 24 Ocak kararlarının Türkiye’de uygulanmasının önünü açan 1980 askeri darbesine dayandıklarını söylediler. vurgulanmıştır. SES, “2002’de AKP hükümetlerinin tek başına iktidara gelmesiyle bu süreç hızlanmaya başladı. Sendikamız, “Sağlıkta Dönüşüm” programının hem halk hem de sağlık çalışanları açısından yaratacağı olumsuzluklara ilk günden itibaren dikkat çekmiş ve bir karşı atak gerçekleştirmiştir. Çabalarımız programın uygulanmasını tamamen engelleyemese de geciktirdi. Hatta uygulanan politikaların yanlışları, aksilikleri yüzlerce örnekle ortaya çıkmış ve bizleri haklı çıkarmıştır.”

Dönüşümün Cilası Covid-19’da Dökülüyor!

Sağlıkta dönüşüm programının cilasının Covid-19 pandemisinde kaybolduğunu belirten SES, “Pandemi sürecinde uygulanan politikalar sonucunda on binlerce insanımız hayatını kaybetti, yüz binlerce insanımız hastalandı. Yine sağlık çalışanlarının pandeminin ilk döneminde yeterli koruyucu ekipman vermek şöyle dursun, gün boyu tek cerrahi maske ile çalışmaları istendi. Bunun sonucunda yüzlerce sağlık çalışanı hayatını kaybetti ve binlercesi de hastalığa yakalandı” dedi.

Sağlık Sistemi Çöktü!

6 Şubat SES, Kahramanmaraş kaynaklı depremlerde açılan ASM’ler, kiralık dükkanlar, cami altları, apartman altları başta olmak üzere sağlık kuruluşlarının büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekerek, “Kurumlar devrildi ve çok sayıda işçi mezar oldu. Sağlık sistemi harabeye dönmüş durumda. Halkın ve sağlık çalışanlarının hayatına mal olduğu için programa yönelik itirazlarımız ne yazık ki doğrulanmıştır. Sağlık sektöründeki tüm çalışanlara yönelik “dönüşüm” programını daha çok angarya, güvensizlik, emekliliğe yansıyan düşük fiyatlar, mobbing, şiddet, vasıfsız yöneticiler olarak kabul edersek abartmış olmayız.

Hemşireler Sadece Bu Hafta Hatırlanmak İstemiyor!

“İşletmedeki tüm çalışanlar gibi hemşireler de tüm bu olumsuz durumlardan etkileniyor. Böyle bir durumda hemşireler gününü kutlamak yerine insanca yaşam ve çalışma koşulları için tarlalardayız” diyen açıklamasını şöyle sürdürdü: “12-18 Mayıs ortası hemşireler günü, 12 Mayıs hemşireler haftası olarak kutlanıyor. hemşirelik günü Sağlık grubunun en değerli modülü olan hemşireler sadece bu tarihlerin ortasında anılmak istemiyor, sorunlarının çözülmesini talep ediyor. Son yıllarda yaşadığımız Covid-19 pandemisinin ağır ve uzun çalışma saatleri, ağır yükü ve büyük etkileri, depremden etkilenen 11 ilde sürdürülen sağlık hizmetleri hemşirelik mesleğinin ne kadar değerli ve vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. . Bu hafta vesilesiyle Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışanların yaklaşık yüzde 30’una tekabül eden hemşirelerin yaşadığı zorluklardan bahsetmek gerekiyor. Bu sorunların çözülmesi sağlık sistemindeki birçok sorunun analizini de beraberinde getirecektir” dedi.

Anket Sonuçları ve İstekler Sıralandı

Cumhurbaşkanlığı 2023 Yıllık Programına baktığımızda hemşire sayısının 232 bin 442 olduğunu görüyoruz. Ebe sayısı da 57908 olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığı’nın Aralık 2022 verilerine göre 302.704 ebe ve ülkemizde Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere üniversite hastaneleri ve özel hemşireler bulunmaktadır. 2021 yılında 100 bin kişiye düşen ebe hemşire sayısı ülkemizde 343 iken 2020 yılı için bu rakamlar AB’de 873, OECD ülkelerinde 926’dır. Nüfus başına düşen ebe ve hemşire sayısı AB ve OECD ülkelerine göre yetersizdir. İş yükleri de AB ve OECD ülkelerine göre daha yüksektir. Dönüşüm adı altında hayata geçirilen sağlıkta ortaya çıkan talep dikkate alındığında iş yükleri her geçen gün artıyor. Artan iş yüküne rağmen fiyatları bu ülkelerin çok gerisinde kalıyor. Özellikle emekli maaşına yansıyan temel fiyatta “dönüşüm” politikaları ile yıllar içinde bir düşüş yaşandı. Hemşireler de diğer sağlık çalışanları gibi gelirlerini artırmak için kısmen de olsa daha çok çalışmaya ve vardiyalı çalışmaya başladılar. Yine döner sermaye, teşvik vb. ile yapılan fiyatlama işlemi nedeniyle en temel hak olan dinleme hakkı dahi kullanılamamakta ve yıllık izne ayrılmamaktadır. Bu durum bile yaşanan yoksulluğu göstermektedir. Temel fiyatların çok düşük olması nedeniyle emekli hemşireler ağır çalışma koşullarına rağmen emekli olmaktan imtina etmektedir. Kısacası günümüz çalışma koşulları, ağır emek sömürüsünün yaşandığı vahşi kapitalizmin ilk dönemlerini anımsatıyor. 2023 yılı Nisan-Mayıs aylarında Ankara Şubemiz tarafından yapılan Kamu Hizmetinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Ekonomik Durumları ve Çalışma Alanları Durum Tespiti Araştırmasına baktığımızda yaşanan sorunların ne kadar büyük olduğu görülecektir.

 • Ebe ve hemşirelerin %64’ü iş yerinde mobbinge maruz kaldığını belirtirken, 30 yaş altı ebe ve hemşireler yaş aralığında en yüksek mobbing oranına sahipti.
 • 18-35 yaş aralığındaki Ebe ve Hemşirelerin %75’i yurtdışına gitmeyi düşündüğünü belirtmiştir.
 • Ebe ve Hemşirelerin (EYT yönetmeliği ile) %37’si emekliliği hak ettiğini belirtmiştir. Emekliliği hak eden ebe ve hemşirelerin %91’i ekonomik dalgalanmalar nedeniyle emekli olamadığını belirtmiştir.
 • 30 yaş altı ebe ve hemşirelerin %74’ü kirada, %17’si ise aile veya ailesinin konutunda yaşadığını belirtmiştir. Kirada oturan Ebe ve Hemşirelerin %93’ü son dönemdeki kira artışlarından dolayı sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir.
 • Yine kiralık ve aile konutunda yaşayan Ebe ve Hemşirelerin %96’sı kendi gelir düzeyleri ve mevcut ekonomik koşullar altında ev sahibi olamayacaklarını belirtmişlerdir. 30 yaş altı kişilerde ise bu oran %99’a ulaşmaktadır.
 • Ebe ve Hemşirelerin %82’si ekonomik sebeplerden dolayı sistematik olarak kredi borcu olduğunu belirtmiştir.
 • Ankara Şubemizin yaptığı ankette de açıkça ortaya çıktığı gibi hemşireler bu süreçte yoruldu, bitkin düştü ve hatta hayatını kaybetti. Pekala, hemşireler ne istiyor? Beklentileri nelerdir? Tüm çalışanlar için fiyat talebimiz hemşire arkadaşlarımız için geçerlidir.
 • Performans, döner sermaye, ek ödeme denilen ve artık bir gelir garantisi olmayan ve emekliliğe yansımayan fiyatlandırma yerine, yoksulluk sınırına ve emekliliğe yansıyacak temel fiyat verilmelidir. Temel fiyat üzerinden eğitim durumu, yapılan işin kalitesi ve riski, kıdem yılı gibi kriterlere göre kaplama fiyatı belirlenmelidir. Bu gerçekleşene kadar bağımsız meslek grubu olan hemşireler tarafından gerçekleştirilen her işlem (enjeksiyon, serum, tansiyon ölçümü, hasta bakımı vb.) kendi adlarına işlem puanı olarak işlenmeli ve buna karşılık gelen teşvik ödemesi yapılmalıdır. verildi,
 • Hemşirelik Kanunu mesleğin özüne uygun olmalı, görev tanımına uygun biçimde düzenlenmeli, bağımsız hale getirilmeli,
 • Covid-19 pandemisi ve Beyin sarsıntısı ile daha da görünür hale gelen hemşire sayısındaki açığın giderilmesi ve ekip garantili istihdam ile OECD ortalamasının yükseltilmesi,
 • Fiili hizmet süresi artışı yeniden düzenlenmeli,
 • Kadın hemşirelerin doğum ve süt izni süreleri yeniden düzenlenmeli ve bu süreçlerde yeterli ücretli ödenek verilmelidir,
 • Her işyerinde 7/24 hizmet veren ücretsiz kreş sağlamak,
 • Hemşireler için güvenilir bir çalışma ortamı oluşturulmalı, şiddete karşı tüm önlemler alınmalı,
 • Atamalarda liyakat esas alınmalı, yöneticiler hemşireler ve diğer işyerlerindeki işçiler tarafından liyakate uygun olanlar arasından seçilmelidir,
 • Hemşire işgücü planlaması yapılmalı, kaliteli eğitim veren hemşirelik okulları açılmalı, çok değil,
 • Sağlık Bakanlığı ve Üniversiteler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan meslektaşlarımızın sağlık iş kolunda asli işlerini yapıyormuş gibi kabul edilmemesi ve düzenlemelerin dışında tutulması uygulamasına son verilmelidir,
 • İşyerinde hemşirelere, yöneticilere, ekip arkadaşlarına, hasta ve yakınlarına yönelik şiddetin sonlandırılması için yasal ve idari düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Özel branşta çalışan ebe ve hemşire fiyatları için taban fiyat belirlenmeli, tavan çalışma saatleri belirlenmeli ve mesai saatleri içinde uygulanmalıdır,
 • Teklifin ödenmemesi sorunu mahkeme kararlarına bırakılmadan yasal düzenleme ile çözülsün,
 • Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretlendirme, statü ve çalışma alanlarına ilişkin sorunların çözülmesi,
 • Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan ve ekipte yer almayan, şirketler veya aile hekimleri ile sözleşmeli olarak istihdam edilen ebe ve hemşirelerin ekibe dahil edilmesi,
 • Başta sosyal hizmet olmak üzere Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı, Milli Eğitim Bakanlığı sağlık kuruluşunda çalışan hemşirelerin maaşları diğer unvanlarda olduğu gibi artırılmalı ve maaş dengesi kurulmalı,
 • Staj geçişleri işe başlama olarak kabul edilmeli ve EYT kapsamına alınmalıdır,
 • 5510 kapsamına giren hemşirelerin aylıkları 3600 ek gösterge artırılmalı,
 • Ebe ve hemşirelerin taşrada görev yaptıkları süre boyunca barınma sorunları barınma ile çözülmeli, görevin bulunduğu şehrin gerçeklerine uygun olarak kira eki verilmelidir.

Hiçbir Hak Alınmaz!

SES 12 Mayıs açıklaması şöyle noktalandı: Ancak örgütlenir, birleşirsek hakkımızı alırız. Bunda sistem tarafından örgütlenen ve yetkilendirilen sendikalar değil; Ortaya çıktıkça hakkımızı alıyoruz ve fiilen ve yasal olarak çalışan işçilerin öz örgütü olan SES çatısı altında emeği artırıyoruz. İşte o zaman günlerimizi gerçekten kutlayabiliriz. 12 Mayıs Hemşireler Günü ve Haftası’nda mesleğimize sahip çıkıyor, taleplerimiz yerine getirilene ve hakkımızı alana kadar pes etmeyeceğimizin sözünü bir kez daha veriyor, tüm hemşire arkadaşlarımızı yanımızda olmaya ve emek vermeye davet ediyoruz. Haklarımızı birlikte almak için.” (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort